» Umístění HP a hlásiče požáru
Umístění hasicího přístroje a hlásiče požáru

V předchozích článcích jsme se věnovali statistice požárů v domácnostech a také zásadám prevence. V tomto textu se dozvíte, jakým způsobem a kam instalovat hasicí přístroj či hlásič požáru.

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů, ale také možnost jejich použití naleznete například na našich stránkách v samostatném článku, odkaz zde https://www.hasmax.cz/HP-dle-druhu-hasiva-a5_1.htm

U detektorů a hlásičů kouře a požáru je třeba zmínit, že tato zařízení mají za úkol spolehlivou detekci kouře a následné vyvolání poplachu. Detekce kouře zpravidla funguje na principu fotoelektrického (optického) zachycení zplodin hoření, který vede ke spuštění akustického a optického poplachu. Akustický signál dosahuje intenzity okolo 85 dB a je tak dostatečně slyšitelný i z odlehlejších prostor obydlí.

 

Hasicí přístroj

Pokud si například na stránkách našeho e-shopu objednáte nejprodávanější hasicí přístroj práškový, univerzální pro třídy požárů ABC (požáry pevných látek, kapalin i plynů) a splňující doporučení hasičů i zákonný požadavek pro kolaudaci https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-praskovy-6kg-34A-183B-C-vhodny-ke-kolaudaci-RD-vc-revize-d10.htm bude vám doručen včetně „revizní zprávy“ tedy protokolu o kontrole provozuschopnosti a také včetně držáku pro připevnění na zeď. Kam tedy hasicí přístroj následně umístit a jakým způsobem? Pro uchycení držáku do zdi, stěny či například nábytku vám postačí dva šrouby s hmoždinkami nebo dva vruty. Vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.) stanovuje, že hasicí přístroj může být postavený na zemi nebo zavěšený na držáku. V obou případech je však nutné jej zajistit proti pádu či převržení – k tomu slouží právě dodávaný držák. Rukojeť hasicího přístroje nesmí být výše než 150 cm nad podlahou.

Naše rada zní: Hasicí přístroj umísťujte do takové výšky, aby všichni členové domácnosti (včetně starších dětí) byli schopni přístroj v případě nouze z držáku sundat, zároveň pokud je to možné, hasicí přístroj upevňujte spodní částí alespoň 15 cm nad zemí, což zase oceníte při úklidu, především stírání a zametání.

Jaký prostor v domácnosti je pro umístění hasicího přístroje nejideálnější? Důležité je zmínit, že hasicí přístroj by měl být především dobře viditelný, rychle a snadno přístupný. Z této zásady lze odvodit, že tím správným místem pro umístění je zejména prostor předsíní, chodeb a jiných místností, nacházejících se na dostupném místě ze všech ostatních částí obydlí. Pokud máte oddělenou či samostatně stojící garáž, je vhodné (u nových staveb legislativou vyžadované) umístit také hasicí přístroj zde. Požadavek hasicí schopnosti 183 B pro hašení hořlavých kapalin splňuje také výše odkazovaný hasicí přístroj.

Dva kusy stejného hasicího přístroje vám při včasném použití zajistí dostatečnou ochranu v případě, že prevence nebyla dostačující nebo nastaly mimořádné okolnosti a požár se chystá ohrozit vaše pohodlí. A nyní jak se o začínajícím požáru dozvíte, k tomu slouží detektory a hlásiče kouře a požáru.

 

 

Hlásiče požáru

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, hlásiče a detektory požáru mají za úkol ohlásit uživateli, že je detekována přítomnost nežádoucích látek v okolí detektoru. Hlásiče nám předávají informaci o vznikajícím nebo šířícím se požáru, a to zejména z místností, kde se právě nevyskytujeme.

Kvalita detekce požárních hlásičů je zaručena jejich certifikací a při výběru (alespoň na e-shopu hasmax.cz) nelze „šlápnout vedle“. Rozdíl v ceně je dán životností, ale také designovým řešením a velikostí. Lze jen doporučit při výběru hlásičů volit hlásiče, které nevyžadují pravidelnou výměnu 9 V baterií, ale jejichž integrované baterie zaručují desetiletou bezúdržbovou činnost. Vyšší pořizovací cena se ve výsledku stane nižší souhrnnou částkou při odečtení přibližně roční pravidelné výměny baterií vyjímatelných.

Umístění je vhodné v prostorách, kde se vznikající zplodiny hoření mohou hromadit a také v místnostech, které spojují více prostorů. Opět je tedy ideálním prostorem pro umístění hlásiče chodba, jmenovitě její strop, prostor nad schodištěm či další společné prostory obydlí a únikové trasy. Abychom docílili maximální ochrany, je ideálním řešením umístění hlásiče i do dalších jednotlivých místností jako je obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj i technická místnost. Prostory nevhodné pro umístění hlásičů jsou prostory kuchyně či dílny, kde by vznikající páry nebo prach mohli zapříčinit spuštění alarmu i bez přítomnosti zplodin hoření.

Pro upevnění hlásičů jsou používány dva malé šroubky, které jsou zpravidla součástí balení. Pro prostory, kde šroubky do stropní konstrukce nelze uchytit, a nebo je zásah do této konstrukce nežádoucí, je vhodné použít magnetický držák hlásiče. U magnetického držáku přichytíte pomocí samolepící pásky jednu jeho část přímo na hlásič a druhou část na určené místo, vzhledem k velmi malé hmotnosti hlásiče je tato varianta uchycení naprosto spolehlivá.

 

Pokud jste v tomto nebo jiném článku nedostali odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat. Kontakty naleznete na webových stránkách e-shopu www.hasmax.cz nebo společně s dalšími nabízenými službami v oblasti BOZP a PO na stránkách www.ce-servis.cz

MTdhO