Úvod » Ke kolaudaci

Ke kolaudaci

 

Rodinný dům má být vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem typu 34A (počet je určen požárně bezpečnostním řešením stavby od autorizovaného technika v oboru požární ochrany).

Garáž má být vybavena hasícím přístrojem typu 183B pro každý samostatně oddělený prostor (standardně 1x).
Garáž u rodinného domu, i když je stavebně začleněna do hmoty domu, je obvykle samostatným požárním úsekem.
Dle přílohy č. 4, vyhlášky 23/2008 Sb.

 

Součástí dodávky hasicího přístroje pro kolaudaci je povinná revizní zpráva o výchozí kontrole hasicího přístroje.

Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt.

Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

Řadit podle 
Výrobce  novinka
top produktYzkzOT