» Hasicí přístroj v automobilu
Hasicí přístroj v automobilu

Mnoho řidičů si klade otázku, zda si do osobního automobilu pořídit hasicí přístroj a jak je to vůbec s hasicím přístrojem jako povinnou výbavou? Je rozdíl mezi ČR a zahraničními státy?

Pravdou je, že základ povinné výbavy se po celé Evropě téměř neliší. Nicméně každý stát si svá pravidla upravuje svými vlastními předpisy, a tak se můžeme setkat například s následujícími, pro nás nadstandardními, požadavky na povinnou výbavu:

Albánie – tažné lano

Chorvatsko – vozidla s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky

Estonsko – při parkování v kopci musí být vozidlo zajištěno klínem (2 špalky ze dřeva nebo umělé hmoty ve vozidle)

Francie – ve vozidle musí řidiči vozit alkoholtester (avšak nehrozí pokuta od policie za jeho nepředložení při kontrole)

Itálie – při převážení jízdního kola na držáku za vozidlem (na kouli) je řidič povinen označit zadní část vozidla reflexní šrafovanou deskou o rozměrech 50 x 50 cm

Španělsko – řidiči s dioptrickými brýlemi nebo čočkami musí mít s sebou ve vozidle i náhradní kusy

Turecko, Kypr – povinou výbavu tvoří také 2 výstražné trojúhelníky

 

Zpět k hasicím přístrojům. V rámci Evropy se můžeme setkat se třemi přístupy, co se „hasičáků“ týká:

  • Hasicí přístroj není v autě povinný
  • Hasicí přístroj v autě je doporučený
  • Hasicí přístroj tvoří povinnou výbavu vozidla

Následuje výčet států a rozdělení dle výše uvedených přístupů.

 

Hasicí přístroj není v autě povinný

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie

 

Hasicí přístroj v autě je doporučený

Belgie - pro zahraniční vozidla pouze doporučený, pro registrovaná v Belgii je povinný,

Dánsko, Švédsko

 

Hasicí přístroj je povinnou výbavou ve vozidle

Belgie – povinný pouze pro vozidla registrovaná v Belgii,

Chorvatsko – povinný pro vozidla kategorie N – motorová vozidla s nejméně 4 koly, která jsou využívána pro dopravu nákladů (nevztahuje se na běžné osobní automobily),

Litva, Lotyšsko, Polsko, Řecko, Rumunsko, Turecko, Ukrajina

 

A jak je to s hasicím přístrojem v České republice? V Česku dosud není hasicí přístroj legislativně zakotven jako součást povinné výbavy, nicméně o jeho povinném umístění do automobilů všech kategorií se neustále diskutuje.

Zatímco hasiči upozorňují, že jejich výjezd k požárům automobilů končí v drtivé většině případů „jen“ dohašením ohořelé kostry vozidla, neboť požár vozidla je velmi rychlý a umístění ideálně 2 kg hasicího přístroje práškového kvitují. Řidiči se ohrazují, že v osobních automobilech pro umístění hasicího přístroje není místo.

 

Naše doporučení zní. Pokud o koupi hasicího přístroje uvažujete, rozhodně v jeho koupi naleznete více kladných než záporných kritérií.

Co hovoří pro koupi hasicího přístroje:

  • pořízení hasicího přístroje do auta rozhodně není rozpočet narušujícím krokem, pořizovací ceny začínají již na 239,- Kč za 1 kg práškový HP a v případě ideální volby, tedy 2 kg HP je to 449,- Kč, oproti uchráněným deseti až statisícům je to zanedbatelná částka
  • v případě včasného zjištění požáru může nejen uchránit majetek, ale také zachránit lidské životy
  • nemusíte jeho povinné umístění v autě řešit při cestách do zahraničí
  • méně využívaná vlastnost hasicího přístroje je jeho průrazná síla (například při vyprošťování osob z havarovaného vozidla)
  • v případě, že vás hasicí přístroj v autě omrzí, je možné jej použít pro ukázku hašení pro děti nebo jako hnojivo na váš trávník…

 

Proti koupi hasicího přístroje:

  • jediným námi identifikovaným záporem je samotné umístění hasicího přístroje v autě, ideální je stav, kdy je HP umístěn po ruce řidiče a je možné ho použít během několika vteřin při začínajícím požáru, avšak pokud vozíte v autě více lidí, případně děti, muže být hasicí přístroj nejen překážkou v pohodlí pasažérů, ale také nebezpečnou „hračkou“ v rukou dětí. Při umístění v zavazadlovém prostoru však dochází k mnohasekundovým ztrátam času, během kterého by již hasební zásah mohl probíhat a se zvyšující se intenzitou požáru se snižuje šance na jeho uhašení za pomoci pouze jednoho přístroje. 

Počet požárů automobilů s přicházejícím létem prudce narůstá, zdrojem iniciace může být velká spousta věcí (při přímém slunečním záření to mohou být například odložené dioptrické brýle či láhev s vodou,...). I zde platí zásada prevence, tedy pokud to jde, parkujte ve stínu nebo v garážích, nenechávejte ve vozidle předměty, které by působením tepla nebo jen záření mohli způsobit požár, snižujte pravděpodobnost vzniku požáru na minimum. I dostatečná prevence však bohužel nemusí někdy stačit. Jedna věc je neoddiskutovatelná, s hasicím přístrojem v autě (ať je umístěn kdekoliv) se vaše šance na uhašení požáru oproti běžným podmínkám razantně zvyšuje a jak již bylo řečeno, tak uchráněné majetkové hodnoty jsou důležité, avšak markantní oproti uchráněnému zdraví nebo životu vašemu nebo vašich blízkých či dalších zúčastněných.

 

Tento článek byl sepsán 18. 6. 2019 – jako zdroje byly využity internetové stránky HZS ČR, ÚAMK, IBESIB.

Závěrem konkrétní odkazy na zmíněné hasicí přístroje na našem e-shopu:

https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-do-dodavky-nebo-SUV-2kg-13A-70B-C-d13.htm

https://www.hasmax.cz/Hasici-pristroj-do-automobilu-drzak-1kg-21B-C-d90.htm

 

 

MzkxMj