» HP dle druhu hasiva
Hasicí přístroje dle druhu hasiva

Práškové hasicí přístroje

Díky své všestrannosti je práškový hasicí přístroj nejpoužívanějším typem vybavení pro prvotní hasební zásah. Hasiči ho také vyžadují při kolaudaci nových rodinných domů, bytových prostor nebo garáží, ale také výrobních či skladových hal a dalších prostorů. Je vhodný pro hašení požáru pevných látek, hořlavých kapalin i plynů.

Hasivem je prášek, kterým hasicí přístroj naplněn, výtlačnou sílu zajišťuje nejčastěji vzduch nebo jiný inertní plyn. Velkou předností tohoto přístroje je jeho nevodivost a tudíž bezpečnost při hašení poblíž elektrických zařízení pod napětím.

Co se týče hasebního efektu, jedná se o kombinaci stěnového a chemického, kdy se na povrchu hořícího materiálu vytváří vrstva - krusta, která zabrání přístupu vzduchu a zároveň, díky chemické přeměně struktury prášku, dochází k odebírání tepla, které vzniká při hoření.

Nevýhoda: Hasicí přístroj práškový není vhodný do míst, kde může při hašení dojít ke znehodnocení drahé elektroniky nebo jiných zařízení, např. serverovny, analytické laboratoře, sklady výpočetní techniky, autodílny pro luxusní vozy apod. Tam doporučujeme použít hasicí přístroje CO2, nebo speciální na jemnou elektroniku (Saclon).

Hasicí přístroj práškový 6kg - 34A/183B/C (vhodný ke kolaudaci RD - vč. revize)

Sněhové hasicí přístroje – CO2

Sněhové hasicí přístroje se používají především v provozech s jemnou mechanikou, elektrickými zařízeními, hořlavými kapalinami nebo v potravinářských provozech. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Hasivo je tzv. bezezbytkové, kdy se po uhašení požáru odpaří. Po vypuštění má hasivo velmi nízkou teplotu, při ústí hubice cca −30 °C. Přístroj je nevhodný k hašení sypkých látek a hořlavých prachů. Jeho životnost je až 40 let, po použití je opakovaně plnitelný. Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné, neboť vytlačuje kyslík, CO2 je netoxický, ale také nedýchatelný.

Hasicí přístroj CO2 S5 - sněhový 5kg -  89B (s revizí)

 

Pěnové hasicí přístroje
Pěnový hasicí přístroj je používán hlavně v prostorech s výskytem hořlavých kapalin a olejů. Při hasebním zákroku vytvoří na povrchu hořlavé kapaliny vrstvu pěny a zamezí tak přístupu kyslíku k zapálenému materiálu. Kromě vody obsahuje pěnidlo a smáčedlo, které vylepšuje vlastnosti hasiva. Mnohem lépe než samotná voda hasí i pevné látky. Hasicí přístroj na hašení hořlavých kapalin je nutné volit dle plánovaného použití. Pozorní musíme být zejména při hašení polárních kapalin, kdy musí být hasicí přístroj označen jako AR (Alcohol resistant). Pěnovým přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože vodní pěna je elektricky vodivá.

Vodní hasicí přístroje

Klasika, která bohužel rezaví. Nejméně účinný typ hasicícho přístroje! V případě, že skončí jejich životnost, jsou zpravidla nahrazeny jiným typem hasicího přístroje, až na několik výjimek, které potvrzují pravidlo.

Hasební látkou je voda, obohacená o smáčedla, která vylepšují vlastnosti hasiva, zejména zabraňují jejímu zamrznutí. Výtlačným mediem je tlakový vzduch.

S vodním hasicím přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pro napětím. Při stejném objemu hasiva má voda nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Na prodejnosti mu nepřidá ani jeho cena a legislativní požadavky, které zvyšují náklady na jeho provozní údržbu. Díky korozivním vlastnostem hasiva – vody, musí být hasicí přístroj podroben tlakové zkoušce 1x za tři roky. Vodní hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů pevných látek. Své uplatnění najdou např. v zemědělství nebo skladech textilu, kdy je nutné, aby hasivo promočilo žhnoucí materiál.  
Vodní hasicí přístroj 9litrů - MRAZUVZDORNÝ

Hasicí přístroje s čistým hasivem

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požáru v počáteční fázi, ve vnitřních i venkovních provozech. Používají se pro hašení elektrických rozvoden, jemné mechaniky, jako hasicí přístroje pro serverovny, sklady elektroniky, archivy a místa, kde se nachází cenný materiál nebo jsou chráněny jiné hodnoty, např. historická hodnota. Důvodem jejich nasazení je především eliminace ekonomického rizika, tj. předejití škody, ke které by mohlo dojít při hasebním zásahu „obyčeným“ hasicím přístrojem. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroj CO2 - sněhový 2kg - 34 B/C


Hasicí přístroje pro hašení kuchyňských požárů „typu F“

Tyto hasicí přístroje jsou umisťovány do kuchyňských provozů, pro svou vynikající schopnost hasit požáry tuků a olejů. Kuchyňský hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi. Díky speciálnímu pěnidlu je vhodný k hašení požárů rostlinných a živočišných tuků a olejů. Nejčastější umístění je v kuchyních, přípravnách rychlého občerstvení a restauračních zařízeních. Náplň je tvořená směsí vody a speciálního pěnidla. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m. Přístroje jsou pod stálým tlakem a po použití jsou znovu naplnitelné.

MmZiN2Ey