Úvod » Hasicí přístroje » PRÁŠKOVÉ » FIREXBALL Samočinná protipožární koule


        

FIREXBALL Samočinná protipožární koule

FIREXBALL Protipožární koule automatická

 

Dostupnost: na objednávku
Číslo produktu: 379
bez DPH : 991 Kč
s DPH (21 %):
1 199 Kč

Protipožární koule Firexball s designem firmy Signus Corporation USA je nejvyspělejším typem s dvojím použitím:

- jako automatické stabílní hasicí zařízení (instalací na stojanku)

- jako ruční protředek hašení (vhozením do ohně).

Při vzniku požáru a zahřátí ohněm dojde k mžikovému rozptylu hasebního prášku s vysokou účiností. Prášek v okamžiku pokryje hořící látku a buď ji svým působením uhasí, nebo omezí šíření požáru po určitou dobu.

Použití:
Aktivní: vhodit hasicí kouli do ohně - v případě zpozorování požáru vhoďte nebo zakutálejte kouli do ohně. Hasicí koule se v ohni aktivuje do 3 vteřin, vydá hlasitý zvukový signál pro upozornění a hasicí směs je rozprášena na požár. Není potřeba být blízko požáru ani speciální školení a znalosti.

Pasivní: postavit na samoaktivační držák - jedna z ohromných výhod hasicí koule je automatická aktivace hašení v případě požáru, u něhož není nikdo přítomen. Pokud je umístěna na vhodné místo s vysokým rizikem vzniku požáru, aktivuje se hašení automaticky po dosažení potřebné teploty a uhasí požár.

Výhody hasicí koule Firexball:
Snadné použití
Žádné školení, žádné pohyblivé nebo mechanické součásti.

Kompaktní a lehký
Průměr koule 147 mm a hmotnost 1,3 kg - je velmi kompaktní a snadno se skladuje ve větším množství

Automatická aktivace
Firexball se aktivuje i v prostoru bez osob. Monitoruje 24 hodin.

Funkce alarmu
Těsně před rozptýlením prášku vydává zvuk 120 dBA. 

Zvýšená bezpečnost pro uživatele
K hašení není třeba přibližovat se k základně plamenů, stačí kouli do ohně vhodit. Není potřeba se přibližovat k požáru a riskovat otravu zplodinami nebo popálením. Lze vhodit i dveřmi a oknem. V případě použití na rozvinutý požár významně sníží teplotu a plameny, je poté možno se přiblížit s dalšími ručními hasicími přístroji.

Falešné poplachy vyloučeny
Koule Firexball se neaktivuje bez přítomnosti požáru.

Estetika a možnosti umístění
Vyjímečný design se hodí do každého interiéru a snadná instalace na stůl nebo zavěšení na zeď díky kovové opěrce

Žádná údržba
Doporučená životnost produktu je 10 let, bez kontrol nebo tlakových zkoušek, které u hasicích přístrojů převyšují jejich pořizovací cenu.

Respektuje životní prostředí
Neznečišťuje životní prostředí. Hasivo použité ve Firexball se skládá z biologicky odbouratelných hasiv.

Bezpečnost
Při aktivaci koule nevzniká nebezpečí pro člověka.Inovovaná protipožární hasicí koule je dodávána ve vakuovaném obalu. V tomto obalu může být i instalována, její reakční schopnost tím není ovlivněna. Další inovací je lokalizace popisů na tělese koule do českého a anglického jazyka.
Protipožární hasicí koule má uvnitř speciálního obalu vysoce účinnou hasicí práškovou směs FUREX 770 a směs pro iniciaci mžikového rozptylu prášku při zahřátí ohněm. Při kontaktu s otevřeným ohněm se sama aktivuje, zazní varovný zvukový signál, ochranný obal koule praskne a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár na ploše s rozlohou 8 – 10 m2. Varovný zvukový signál 120 dB navíc upoutá pozornost okolí. Rozptyl prášku je zcela bezpečný pro okolí i předměty v něm.

Protipožární hasicí kouli je možné umístit kdekoliv, nejúčinnější je instalace nad místa, kde je zvýšené riziko požáru. Příkladem mohou být spotřebiče s otevřeným ohněm, krby, sporáky v kuchyni, kotle v kotelně, místa kde může dojít k samovznícení, technologické procesy s vysokým rizikem požáru, garáže, sklady, kanceláře, hotelové místnosti, čerpací stanice, lodě, zemědělské stroje a zařízení, seníky, lakovny, svařovny, sklady hořlavých materiálů, pracoviště s otevřeným ohněm, apod.

Je ověřeno, že pokud bylo automatické hasicí zařízení použito při vznikajícím požáru v první etapě hoření, požár byl uhašen max. do 3 sekund. Rozptýlený prášek – hasicí médium FUREX 770 – uhasil plameny v okruhu 8 až 10 m2 a nedošlo k rozvinutí požáru do druhé etapy hoření ani následnému vznícení.

Pokud je protipožární hasicí koule dobře umístěna, je vznikající požár automaticky uhašen v zárodku.

Při použití u rozvinutého požáru (delší doba hoření, zasažena větší plocha místnosti) hasicí koule výrazně sníží teplotu a intenzitu hoření. To je významné pro další hašení jinými ručními přístroji, evakuaci osob i hašení po příjezdu profesionálních hasičů z hlediska následných škod.
Protipožární hasicí koule zabezpečí uhašení počátků požáru. Rozloha chráněného místa je do 8 – 10 m2. Pro větší rozlohy je žádoucí použít více koulí. Garantovaná použitelnost 5 let.


Balení obsahuje
• 1 ks (automatický hasicí prostředek)
• držák
• šroubky s hmoždinkami
• návod k použití

Nzk3Yz